Förbundsledaren nr 5 2023 – Fysioterapeuterna

Ett hållbart arbetsliv i ett hållbart samhälle

Jag bor i Skåne och arbetar antingen digitalt hemifrån eller fysiskt i Stockholm. Det innebär att jag i princip varje vecka sitter många timmar på tåg för att ta mig hemåt eller till Stockholm. Timmar som för mig ofta är en möjlighet till återhämtning och att komma i kapp med tanken och reflektera. Det har kommit att bli viktiga timmar för mig, där jag får obruten tid och där blicken kan vila på landskapet utanför.

Det kan vara svårt för många att få till möjlighet till eftertanke och reflektion på sin arbetsplats, trots att vi vet att detta är en faktor som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Att tillsammans med en mer erfaren kollega reflektera kring val av behandling för en patient, kan som nyutbildad fysioterapeut leda till att man kan växa i sin kunskap och yrkesroll. I mitt yrkesliv har de samtalen varit viktiga. 

Fysioterapeuterna arbetar för ett hållbart arbetsliv där fokus är på friskfaktorer. Vi vill se en arbetsmiljö där medarbetare är lyssnade på, där kompetensutveckling är självklart och en naturlig del av arbetet, där det inte förekommer kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier. Listan kan göras lång.

Det finns paralleller mellan ett hållbart arbetsliv och en hållbar utveckling för samhället. En vanlig definition av hållbar utveckling är att den tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är en bra definition som också kan användas när vi pratar om arbetslivet. Vi ska använda våra resurser på ett sätt som inte äventyrar framtiden. Vi ska vara varsamma med oss själva och med våra kollegor för att vi ska kunna fortsätta arbeta tillsammans. Vi ska också måna om vår arbetsmiljö för att fysioterapeuter ska vilja fortsätta i yrket och för att ungdomar ska vilja välja välfärd och fysioterapi även i framtiden.

Inom arbetet för Agenda 2030 pratar vi om att inte leva över våra tillgångar. Samma tanke går att använda när det gäller arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Vi har en viss mängd tid och baserat på mängden arbetskraft och antalet arbetsuppgifter inom ett kompetensområde är den en viss del som kan klaras av inom ramen för en arbetsdag. Om vi kontinuerligt överutnyttjar de tillgångar som vi har, kommer att leda till att många väljer andra arbeten eller andra arbetsplatser. I värsta fall leder det till sjukskrivning. Det är inte hållbart, varken för den enskilda yrkesutövaren, för arbetsgivaren eller för samhället i stort.

Cecilia Winberg, förbundsordförande