Förbundsledaren nr 6 2022 – Fysioterapeuterna

Utvärdering viktigt verktyg för utveckling

Förra veckan intervjuades jag av en universitetsstudent. Förutom att berätta om varför jag en gång valde att bli fysioterapeut och om mina tankar kring hälsa, så rörde sig vårt samtal till att handla om nyttan med utvärdering.

 Jag ser det som en självklarhet att utvärdera de insatser som görs – både i mitt fackliga uppdrag och i det kliniska arbetet som fysioterapeut. Att vara öppen för att ta till sig resultatet av en utvärdering är viktigt när man vill bidra till förbättring och ökad kvalitet.

I det kliniska arbetet är det värdefullt att utgå från den målformulering som jag och patienten kommit överens om vid start av behandlingsomgången och att använda de bedömningsinstrument som användes vid inskrivning. Men det är också viktigt med öppna frågor till patienten – om behandlingens påverkan på välbefinnande, funktion i dagliga livet, nöjdhet och upplevd måluppfyllelse för att nämna några.

Vid ett gott resultat är det förhoppningsvis en mix av mina och patientens insatser – det min kunskap tillför och arbetet som patienten, jag och övriga vårdteamet gjort tillsammans. Men resultatet kan också vara påverkat av andra faktorer. Kanske har patienten har fått en förändrad sjukskrivning, börjat använda hjälpmedel, påbörjat eller avslutat en relation. Det är sällan enkelt eller rakt fram att se orsakssamband. Och det ena kan påverka det andra.

Kvalitetsarbetet ska vara ständigt pågående när man är yrkesverksam inom en självständig profession. Ofta handlar det om att införa nya arbetssätt, förhållningssätt eller metoder. Men förändringar leder inte automatiskt till förbättringar. Ibland behöver saker sätta sig för att vi ska kunna veta om vi gjort rätt val tidigare. Så tålamod, eftertanke och uthållighet kan också leda till kvalitetsutveckling. Och ibland behöver vi helt enkelt sluta göra vissa saker för att ny evidens finns eller för att systemet vi arbetar i förändrats.

Att arbeta systematiskt med utvärdering ger en bra grund för ständig förbättring. I arbetet för att utveckla kvalitet i fysioterapeutiskt arbete, behöver vi ha ett basvärde att utgå ifrån och jämföra med. Vi behöver utvärdera på ett strukturerat sätt och vi behöver följa upp det förändringar som görs. Men vi behöver också ha vetskap om att utveckling sällan är enkel. Och det gäller så klart både i vår yrkesutövning och i övriga livet. I det komplexa och det svåra ligger också det vackra i att vara människa och i att vara en del av något större.

Inför storhelgerna vill jag önska dig en god jul och ett gott nytt år och tacka dig för 2022. Ditt engagemang och din delaktighet är viktigt för Fysioterapeuterna.

Cecilia Winberg, förbundsordförande