Förbundsledaren nr 6 2023 – Fysioterapeuterna

Demokrati och förtroende

När jag var barn började man i Scouterna som åttaåring. Min mamma och mormor tyckte det vore en bra verksamhet för mig och övertalade mig att gå med. Det var inte helt enkelt, men ytterligare övertalningsförsök och sannolikt också mutor gjorde att jag hängde i. Och när jag väl kom i tonåren behövdes inte fler mutor - då fortsatte jag av egen vilja.

Genom Scouterna fick jag möjlighet att tidigt utöva ledarskap. Jag fick tidigt förtroende genom att bli förtroendevald till olika positioner. Jag fick kunskap om hur demokrati fungerar och om hur en demokratisk organisation arbetar. Det är kunskap som jag tagit med mig till andra organisationer och som idag är en del av den jag är.

Att vara förtroendevald och att därmed ha någons förtroende är något fint. I just detta ligger ett överlämnande av makt - jag ger dig mitt förtroende och vet att du har kunskap och kompetens som gör att du kan fatta bra beslut. Vi kanske inte alltid håller med varandra, men jag har förtroende för att du bidrar till att fatta beslut som är de bästa för organisationen. Detta är kärnan i en demokratisk organisation.

Fysioterapeuterna är en demokratisk organisation där förtroendevalda i förbundsstyrelse, distrikt och sektioner leder arbetet och fattar beslut som utgår från det som kongressen beslutat. Kongressen är vårt högst beslutande organ och sätter riktning för de kommande fyra åren. Vid kongressen diskuteras motioner som du som enskild medlem kan skriva. Och där diskuteras propositioner som förbundsstyrelsen skriver. Kongressen är viktig eftersom ombuden har till uppgift att representera alla medlemmar.

Av samma anledning är årsmöten i distrikt och sektioner viktiga. Där fattas beslut om det kommande året och där kan du vara med och välja vilka som ska arbeta i styrelsen, som du ger förtroendet att representera just dig. Att vara förtroendevald är ansvarsfullt men det är också glädje. Glädje för att vi arbetar tillsammans, för möjlighet att påverka riktning och framtid och glädje över att vara del av något större. Denna glädje kan vara extra viktig i en tid som denna, när vi behöver varandra, när vi behöver känna tillit och när vi behöver hopp. Jag hoppas att du svarar ja om du får frågan om att vara förtroendevald.

Cecilia Winberg, förbundsordförande