Förbundsledaren nr 2 2022 – Fysioterapeuterna

Häng med på vår strategiresa!

Förra helgen var jag ute i skogen med scouterna. Under den första dagen skulle vi förflytta oss från A till B genom att lösa uppgifter längs vägen och använda oss av en karta. Barnen samlas kring kartan och vi börjar med att bestämma var på kartan vi befinner oss. Därefter försöker vi tillsammans på kartan hitta vart vi ska, och sedan vidtar diskussionerna om hur vi bäst tar oss dit. Ska vi gena över höjden eller ta den längre vägen med bilar?

Diskussionen som vi har tillsammans blir vår planering för dagen. Vi tar hänsyn till fördelar och nackdelar med våra olika beslut. Eftersom det är uppgifter som ska lösas under dagen behöver vi bryta ner dagen i delar. Var är station ett? Var ska vi äta lunch?

Det vi gör tillsammans är att skapa en strategi för hur vi ska ta oss an vår gemensamma vandring. En strategi innebär att först göra en analys av nuläget därefter att skapa en tydlig målbild och slutligen en gemensam plan för hur målet ska uppnås. För att vi ska lyckas med vår strategi behöver alla vara involverade, som scoutpatrullen i exemplet ovan. Vi behöver också beskriva vår strategi på ett sätt som förstås av alla.

I vår påbörjar Fysioterapeuterna en strategiresa som ska bidra till att förtydliga för oss själva och för andra hur vi når vår vision om att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Under strategiresan är du som medlem viktig. Vi kommer att börja med att genomföra en medlemsundersökning där du som medlem får möjlighet att svara på frågor om vad du tycker är viktigt för vårt framtida gemensamma arbete. Dina svar hjälper oss att utveckla ett förbund som är modernt och som bidrar till största möjliga nytta för oss som medlemmar. En annan viktig del av strategiarbetet är att distrikt och sektioner deltar i samtal för att tillsammans göra en analys av nuläget, för att vi sedan ska kunna skapa en tydlig målbild. På resan ingår också en omvärldsanalys, där vi lyssnar in andra aktörers bild av vårt yrke och vår profession, den forskning och kunskap som vi bidrar med och hur det påverkar framtiden för fysioterapeuter och fysioterapi. Medlemsundersökning, workshops och omvärldsanalys kommer sedan tillsammans att bli underlag för en långsiktig och trovärdig strategi – vårt verktyg för att kunna nå visionen om ett hälsosamt liv i rörelse för alla.

Utan en uppdaterad och relevant strategi kan det vara lätt att gå vilse, eller hamna i gamla hjulspår. Där vill vi inte hamna. Vi har ett tydligt uppdrag från kongressen och en viktig gemensam vision. Tillsammans behöver vi diskutera var är vi idag, vart vill vi vara och hur vi på bästa sätt tar oss dit. Hoppas att du vill hänga med på resan!

Cecilia Winberg, förbundsordförande