Förbundsledaren nr 3 2022 – Fysioterapeuterna

Livslångt lärande – för din skull, för patienten och för samhället

Vid mitt köksbord pratas det om att ta körkort, och om att inte vara färdig som förare när man väl får det efterlängtade beviset. Körkortet säger att du har tillräckligt med kunskap för att ensam kunna köra din bil i trafiken. Men det är nu du ska prövas och utvecklas som förare. En liknelse som kan användas för dig som är färdig med din grundutbildning som fysioterapeut. Legitimationen säger att du har tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta som fysioterapeut, men det är nu resan börjar. Resan där dina kunskaper ska utvecklas och fördjupas i en kanske ännu okänd riktning. Ditt livslånga lärande för att utvecklas i din profession.

1977 disputerade den första fysioterapeuten i Sverige, Margaretha Lind. Idag är vi fler än 400 fysioterapeuter och sjukgymnaster som har försvarat våra avhandlingar och därmed fördjupat och utvecklat den fysioterapeutiska kunskapen. Fysioterapeutisk forskning omfattar grundforskning, utveckling och utvärdering av behandlings- och preventiva insatser, metodutveckling, implementeringsforskning och aspekter på rörelse och hälsa ut ett samhällsperspektiv. Ett kunskapsområde som hela tiden blir både bredare och djupare.

Och kunskapen utvecklas ständigt. När jag tog min examen så var smärta inte ett symtom hos de personer som drabbades av MS. Man fick inte heller träna muskler som var spastiska. Idag vet vi att smärta är ett vanligt förekommande symtom hos den som är drabbad av MS och vi vet också att det är ok att träna en muskel som är spastisk. Frågan är vad vi vet i morgon och var forskning och ny kunskap kommer att leda oss och de behandlingar och insatser som vi utför.

Att få förutsättningar att lära och reflektera under ett helt yrkesliv, är en viktig anledning att välja att vara kvar på en arbetsplats eller i professionen. För de patienter och klienter som jag möter är mitt livslånga lärande viktigt för att de ska erbjudas de behandlingar och interventioner som har störst effekt och som är grundade i den senaste kunskapen. Och ur ett samhällsperspektiv bidrar det livslånga lärandet till att våra gemensamma resurser används till det som är mest effektivt och som därmed ger mest nytta för pengarna.

Livslångt lärande är bäst om det finns en plan och en tanke kring vart det ska leda. Det kan göras genom en individuell kompetensutvecklingsplan som tar hänsyn till dig och till verksamheten. Så se till att ställa krav på din arbetsgivare. Och fundera själv igenom vilken kunskap du behöver uppdatera, vad du vill utveckla dig inom för område, eller vilken ny kunskap du vill vara med att sprida till kollegor. Tillsammans driver vi utvecklingen av vårt kunskapsområde och vår profession framåt.