Profession

Välkommen till förbundets professionssidor! Förbundet verkar för att stärka dig som medlem i din professionsutövning och medverkar till utveckling av fysioterapi som vetenskap och profession. På följande sidor hittar du information och användbara verktyg i ditt professionsutövande.

Om professionen

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån...

Fysioterapi 2017

I oktober 2017 anordnades våra professionsdagar "Fysioterapi 2017" på Waterfront i Stockholm....

Välkommen till Fysioterapeuternas sidor om Specialistordningen

Här finns all information för dig som vill bli specialist enligt förbundets specialistordning.

Mätmetoder

Mätmetoder 2.0 är en databas med fysioterapeutiska mätmetoder.

Kliniska riktlinjer för fysioterapi

Förbundet har ett program för kliniska riktlinjer som innebär koordinering av insatser som pågår ...

Forskning

Svensk fysioterapiforskning håller god kvalitet sett ur ett internationellt perspektiv....

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ett brett begrepp och utgör en självklar del av vad det innebär att vara...

Levnadsvanor

Förbundet har sedan 2012 arbetat med att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för...

Klassifikationer av vårdåtgärder

Med klassifikationer kan personal inom hälso- och sjukvård vård dokumentera information om...

Stipendier

Legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster som är medlemmar i Fysioterapeuterna har rätt att...