Profession – Fysioterapeuterna

Profession

Fysioterapeut som visar en övning för en patient.

Foto: Alana da Silva

Välkommen till förbundets professionssidor! Förbundet verkar för att stärka dig som medlem i din professionsutövning och medverkar till utveckling av fysioterapi som vetenskap och profession. På följande sidor hittar du information och användbara verktyg i ditt professionsutövande.

Om professionen

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån...

Fysioterapeuternas specialistordning 1993 -2021

Under vanliga frågor specialistordningen 1993 - 2021 har vi samlat all viktig information till di...

Journaler

Som fysioterapeut har du en skyldighet att föra journal vid åtgärder för att medicinskt förebygga...

Levnadsvanor

Förbundet har sedan 2012 arbetat med att stödja implementeringen av nationella riktlinjer vid...

Kliniska riktlinjer för fysioterapi

Förbundet har ett program för kliniska riktlinjer som innebär koordinering av insatser som pågår ...

Forskning

Svensk fysioterapiforskning håller god kvalitet sett ur ett internationellt perspektiv....

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ett brett begrepp och utgör en självklar del av vad det innebär att vara...

Fysioterapi 2023

Vår vetenskapliga konferens Fysioterapi 2023 äger rum i Göteborg 4-5 oktober. Temat för konferens...