Profession

Välkommen till förbundets professionssidor! Förbundet verkar för att stärka dig som medlem i din professionsutövning och medverkar till utveckling av fysioterapi som vetenskap och profession. På följande sidor hittar du information och användbara verktyg i ditt professionsutövande.

Covid-19: Råd & stöd utifrån din professionsutövning

Här finns information och hjälp för dig i din professionsutövning som fysioterapeut i samband med...

Om professionen

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån...

Fysioterapi 2021

Fysioterapeuternas nästa vetenskapliga konferens hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 19-20...

Fysioterapeuternas specialistordning

Välkommen till Fysioterapeuternas specialistordning.

Mätmetoder

Mätmetoder 2.0 är en databas med fysioterapeutiska mätmetoder.

Kliniska riktlinjer för fysioterapi

Förbundet har ett program för kliniska riktlinjer som innebär koordinering av insatser som pågår ...

Forskning

Svensk fysioterapiforskning håller god kvalitet sett ur ett internationellt perspektiv....

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ett brett begrepp och utgör en självklar del av vad det innebär att vara...

Levnadsvanor

Förbundet har sedan 2012 arbetat med att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för...

Klassifikationer av vårdåtgärder

Med klassifikationer kan personal inom hälso- och sjukvård vård dokumentera information om...

Fysioterapeuternas mentorprogram

Ett mentorprogram är en metod för personlig utveckling. Mentorskap syftar till att överföra kunsk...