Profession – Fysioterapeuterna

Profession

Välkommen till förbundets professionssidor! Förbundet verkar för att stärka dig som medlem i din professionsutövning och medverkar till utveckling av fysioterapi som vetenskap och profession. På följande sidor hittar du information och användbara verktyg i ditt professionsutövande.

Covid-19: Råd & stöd utifrån din professionsutövning

Här finns information och hjälp för dig i din professionsutövning som fysioterapeut i samband med...

Om professionen

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån...

Fysioterapi 2021

Fysioterapeuternas nästa vetenskapliga konferens blir helt digital och hålls den 19-20 oktober 2021.

Fysioterapeuternas specialistordning

Välkommen till Fysioterapeuternas specialistordning.

Mätmetoder

Mätmetoder 2.0 är en databas med fysioterapeutiska mätmetoder.

Journaler

Som fysioterapeut har du en skyldighet att föra journal vid åtgärder för att medicinskt förebygga...

Levnadsvanor

Förbundet har sedan 2012 arbetat med att stödja implementeringen av nationella riktlinjer vid...

Kliniska riktlinjer för fysioterapi

Förbundet har ett program för kliniska riktlinjer som innebär koordinering av insatser som pågår ...

Forskning

Svensk fysioterapiforskning håller god kvalitet sett ur ett internationellt perspektiv....

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ett brett begrepp och utgör en självklar del av vad det innebär att vara...