Etik, lagar & regler

Etiska regler

Fysioterapeuterna har ett etiskt råd som är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska...

Lagsamlingar

Lagar som reglerar fysioterapeuters utbildning och yrkesutövning.

Prioriteringar

I Hälso- och sjukvårdslagen slås fast att alla former av prioriteringar inom hälso- och sjukvåden...