Etiska regler

Fysioterapeuterna har ett etiskt råd som är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuternas professionella utövande. Det etiska rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etiska regler.