Etiska regler – Fysioterapeuterna

Etiska regler

Fysioterapeuterna har ett etik- och hållbarhetsråd som är rådgivande i etiska frågor och ska aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuternas professionella utövande. Rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etiska regler.

Förbundets etiska regler reviderades vid kongressen 2020.

Stadgar och etiska regler

Beslut om nuvarande stadgar och etiska regler för Fysioterapeuterna togs vid förbundets senaste kongress i november 2020.

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler (gäller från 2021)