Forskning – Fysioterapeuterna

Forskning

Svensk fysioterapiforskning håller god kvalitet sett ur ett internationellt perspektiv. Fysioterapeuterna verkar för att behålla och utveckla den uppnådda positionen. Utvecklingen av fysioterapi som profession och ämne är beroende av såväl grundforskning som klinisk forskning och att en samverkan mellan forskning, utbildning och klinik säkerställs.

Forskningspolitiskt program

Forskning pågår

Som ett stöd för förbundets medlemmar att hålla sig ajour med relevant forskning publiceras i var...

European Journal of Physiotherapy

European Journal of Physiotherapy (före detta Advances in physiotherapy) är en internationell,...

Databaser

Att bygga sina kliniska beslut på bästa möjliga vetenskapliga grund ställer stora krav på den...