Forskning

Svensk fysioterapiforskning håller god kvalitet sett ur ett internationellt perspektiv. Fysioterapeuterna verkar för att behålla och utveckla den uppnådda positionen. Utvecklingen av fysioterapi som profession och ämne är beroende av såväl grundforskning som klinisk forskning och att en samverkan mellan forskning, utbildning och klinik säkerställs.

Forskningspolitiskt program

Förbundsstyrelsen tog i mars 2016 beslut om ett forskningspolitiskt program. I programmet lyfts fram vad som krävs för att fysioterapeutisk forskning ska fortsätta att utvecklas och breddas.

Fysioterapeuternas forskningspolitiska program

Stipendier

Förbundet stöder också forskning och utveckling via förbundets minnesfond och Fria Yrkesutövares Stödfond.