Databaser – Fysioterapeuterna

Databaser

Att bygga sina kliniska beslut på bästa möjliga vetenskapliga grund ställer stora krav på den enskilda fysioterapeuten. Det är därför viktigt att lära sig att hitta relevant vetenskapligt underlag och kunskapsöversikter av god kvalitet för att kunna hålla sig ajour med det aktuella kunskapsläget.

PEDro

SBU