Databaser – Fysioterapeuterna

Databaser

Att bygga sina kliniska beslut på bästa möjliga vetenskapliga grund ställer stora krav på den enskilda sjukgymnasten/fysioterapeuten. Det är därför viktigt att lära sig att hitta relevant vetenskapligt underlag och kunskapsöversikter av god kvalitet för att kunna hålla sig a jour med det aktuella kunskapsläget.

PEDro

 

PEDro

SBU