European Journal of Physiotherapy – Fysioterapeuterna

European Journal of Physiotherapy

European Journal of Physiotherapy (före detta Advances in physiotherapy) är en internationell, vetenskaplig tidskrift med bas i Norden.

Inloggning krävs

Detta är en medlemsförmån som kräver inloggning.

Här kan du som medlemmar ta del av alla nummer som publicerats sedan tidskriften startade 1999. Sedan 2006 är tidskriften en medlemsförmån.