Forskning pågår – Fysioterapeuterna

Forskning pågår

Som ett stöd för förbundets medlemmar att hålla sig ajour med relevant forskning publiceras i varje nummer av Fysioterapi en artikel i serien Forskning pågår.

Översiktsartiklarna är skrivna av forskare och kliniker, de flesta fysioterapeuter, och sammanställer forskning med relevans för fysioterapi.