Fysioterapi 2017 – Fysioterapeuterna

Fysioterapi 2017

I oktober 2017 anordnades våra professionsdagar "Fysioterapi 2017" på Waterfront i Stockholm. Förbundsstyrelsen har beslutat att Fysioterapi 2019 kommer att hållas i Stockholm och Fysioterapi 2021 i Göteborg.

Intervju från FysioScience

Under konferensen Fysioterapi 2017 samtalade Charlotte Chruzander, hälso- och sjukvårdsstrateg på Fysioterapeuterna, och Cecilia Winberg, tf. ordförande för Fysioterapeuterna, med FysioScience skribent Henrik Lydén kring kritiskt tänkande, kompetensutveckling och ett livslångt lärande.
Vem ansvarar för kompetensutvecklingen?

Keynote-föreläsning med Karin Grävare Silbernagel

Läka före träning eller läka för att träna?

Ulrika Aasas halvdagsutbildning "Ländryggsbesvär och träning, vilka övningar till vem?"

Ländryggsbesvär och träning, vilka övningar till vem? - del 1 

Ländryggsbesvär och träning, vilka övningar till vem? - del 2

Teresia Nymans halvdagsutbildning "Fysioterapi och ergonomi inom arbets- och miljömedicin - spännande forskning och viktig patientverksamhet"

Fysioterapi och ergonomi inom arbets- och miljömedicin - spännande forskning och viktig patientverksamhet, del 1

Fysioterapi och ergonomi inom arbets- och miljömedicin - spännande forskning och viktig patientverksamhet, del 2

Fysioterapi och ergonomi inom arbets- och miljömedicin - spännande forskning och viktig patientverksamhet, del 3