Kompetensutveckling – Fysioterapeuterna

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ett brett begrepp och utgör en självklar del av vad det innebär att vara fysioterapeut.

Det kan handla om att hålla sig uppdaterad på lagar & regler och att upprätthålla sin kompetens utifrån aktuell evidens och teori. Det kan också innebära fördjupning till specialistkompetens eller en vidareutveckling för att du bytt arbetsområde. Fysioterapeuterna verkar på olika sätt för att samla information kring och för att främja kompetensutveckling.

Rapport: Fysioterapeuters förutsättningar för livslångt lärande samt tillgång till kunskaps- och beslutsstöd

Stipendier

Medlemmar i Fysioterapeuterna har rätt att söka stipendier ur Minnesfonden och ur Fria...

Fysioterapeuternas mentorprogram

Ett mentorprogram är en metod för personlig utveckling. Mentorskap syftar till att överföra kunsk...

Universitetsutbildningar

Fysioterapeutprogrammet finns nu på åtta orter i Sverige. Här ges förutom grundutbildning även...

Utbildningspolitiskt program

I februari 2014 tog förbundsstyrelsen beslut om ett utbildningspolitiskt program, som en del av de uppdrag som finns från kongressen 2012.

Kompetenskrav

Kompetenskraven på grundutbildningsnivå för fysioterapeuter styrs i Sverige av dels högskoleförordningen, nationella examensmålen och därefter utbildningsplanerna.