Mentorprogram – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas mentorprogram

Ett mentorprogram är en metod för personlig utveckling. Mentorskap syftar till att överföra kunskap och erfarenhet från en mer erfaren individ (mentor) till en mindre erfaren individ (adept). Det unika med en mentorsrelation är att det råder ett ojämlikt förhållande mellan mentor och adept där adeptens behov, förväntningar och mål styr.

Vi har pausat anmälningar till Mentorprogrammet, detta då vi ser över förbättringsmöjligheter av mentorprogrammet. Mer information kommer. 

Syftet med Fysioterapeuternas mentorprogram är att stärka adepten i sin yrkesroll, i sin personliga utveckling och inspirera till professions- och kompetensutveckling. Fysioterapeuternas mentorprogram är en möjlighet att tillsammans med en mentor reflektera över ditt yrke som fysioterapeut, möjliga karriärvägar och din personliga utveckling.

Följande dokument är en kort introduktion vad mentorskap innebär, vad det innebär att vara adept och vad det innebär att vara mentor

Fysioterapeuternas mentorprogram

Adept

Fysioterapeut (sjukgymnast) som tagit examen de senaste fem åren eller som går sista terminen på fysioterapeutprogrammet.

Mentor

Som mentor bör arbetat som fysioterapeut (sjukgymnast) i minst sex år, du har en bred och gedigen erfarenhet som du vill dela med dig av. Du är en person som med ditt kunnande vill bidra till yngre fysioterapeuters utveckling, både yrkesmässigt och personligt.

Upplägg

Adept och mentor matchas utifrån adeptens behov och önskan, som anges vid anmälan.

Mentorprogrammet pågår under ett kalenderår, med löpande start när matchning mellan adept och mentor är gjord och avslut ett år senare. Under mentorprogrammet ses mentor och adept löpande, förslagsvis en gång per månad. Varje mentor-adept planerar tillsammans hur deras enskilda upplägg ska se ut. En uppstart planeras in mellan mentor, adept och ansvarig tjänsteman vid Fysioterapeuternas kansli efter matchning. Uppstarten sker via videolänk. 

Under året erbjuds adept och mentor ytterligare två träffar med ansvarig tjänsteman, dessa träffar är; avstämning och avslutning. Dessa träffar sker på distans via videolänk. Vid önskemål och behov från mentor och adept planeras avstämning och avslutning in med ansvarig tjänsteman. Avstämningen planeras in när varje avskilt par varit igång ungefär ett halvår och avslutningen planeras in ungefär efter ett år.

Uppstart

Introduktion av mentorprogrammet, med fokus på syftet med mentorprogrammet, vad det innebär att vara adept och mentor samt vilka förväntningar deltagarna har på sitt deltagande i mentorprogrammet.

Avstämning (vid behov)

För att stämma av hur det går, hur adept och mentor kan arbeta vidare tillsammans.

Avslutning

Adept, mentor och ansvarig tjänsteman träffas om mentor och adept önskar för att tillsammans avsluta och utvärdera mentorprogrammet.

Urvalsprocess och matchning

I matchningen utgår vi från adeptens behov och önskemål. Vi lägger också vikt vid att sätta ihop en grupp adepter och mentorer med olika erfarenheter som vi tror kan inspirera och berika varandra.

Anmälan som adept till mentorprogrammet är pausad under 2020 och våren 2021

Vi har pausat anmälningar till Mentorprogrammet, både på grund av rådande situation med Covid-19 men på grund av att ansvarig tjänsteman kommer vara föräldraledig under våren 2021. Vår tanke är att öppna upp anmälan till hösten 2021 igen.

Anmäl dig som mentor

Vill du bli mentor? Fyll gärna i formuläret nedan så kommer vi kontakta dig så snart vi får en adept som är en matchning.