Att vara mentor – Fysioterapeuterna

Att vara mentor

Att vara mentor är ett oavlönat förtroendeuppdrag där du åtar dig att följa och stödja en annan människas utveckling, att vägleda en adept i hens arbets- och livssituation.

Att vara mentor innebär att gå in i en relation där du får en lyssnande, stödjande och vägledande roll i utvecklingen av en mindre erfaren kollega.

Att tänka på som mentor:

  • Avsätt tid för att träffa din adept
  • Var en intresserad och engagerad samtalspartner, lyssna och reflektera
  • Låt adepten bestämma väg och inta en stödjande roll
  • Var lyhörd och öppen för nya infallsvinklar.
  • Du blir delaktig i en annan människas utveckling.
  • Du får ny kunskap och nya perspektiv.
  • Du får själv möjlighet att reflektera över din yrkesroll och aktuella frågor genom att ge adepten inblick i din profession och arbetssätt.