Att vara adept – Fysioterapeuterna

Att vara adept

Att ansöka till mentorprogrammet och att bli adept bygger på ett eget val där det är av vikt att du som adept har ett klart syfte med varför du önskar en mentor.

Det är ditt behov som adept som ska stå i centrum för relationen oavsett om det är att utvecklas inom din yrkesroll, reflektera kring möjliga karriärvägar eller din egna personliga utveckling.

Att tänka på som adept:

  • Avsätt tid för att träffa din mentor och prioritera din egen utveckling
  • Bygg upp relationen utifrån dina behov
  • Var aktiv och förbered dig inför träffarna
  • Ge mentorn tillfälle att reflektera över sitt arbetssätt och yrkesroll.
  • Vara en intresserad och engagerad diskussionspartner