Stipendier – Fysioterapeuterna

Stipendier

Medlemmar i Fysioterapeuterna har rätt att söka stipendier ur Minnesfonden och ur Fria Yrkesutövares Stödfond (gäller endast företagare).

Ansökan för 2024 är nu öppen

Våra två stipendier delas ut en gång om året och under hösten året innan öppnar vi ansökningarna. Sista ansökningsdag är alltid den 15 januari

Ansökan sker i två steg

Första delen i ansökan sker via elektroniskt formulär (länkar längre ner på sidan) men för att ansökan ska bli komplett måste en enkel kostnadskalkyl (max halv A4) samt projektplan/kursprogram/inbjudan eller annat underlag postas in till förbundet. Handlingarna ska vara kopierade i 3 exemplar och poststämplade senast den 16 januari. Mer information kommer när du skickat din ansökan.

Fysioterapeuternas stipendiekommitté granskar alla ansökningar. De föreslår en fördelning och förbundsstyrelsen tar sedan ett slutgiltigt beslut vid sitt nästkommande styrelsemöte. Därefter sker utbetalning av fördelade medel. 

Läs mer om vad som gäller för stipendierna längre ned på sidan. 

Några av våra 16 sektioner delar även ut stipendier - läs mer på respektive sektions hemsida.

Minnesfonden

Rätt att söka detta stipendium har varje legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som är medlem i Fysioterapeuterna.

Minnesfonden är bildad av medel skänkta för att hedra minnet av de bortgångna förbundsmedlemmarna Ingeborg Eriksson (1883 - 1957) och Caroline Fellenius (1914 - 1960). Ändamål skall vara att främja forskning inom fysioterapins område.

Ur Minnesfonden kan du söka medel för kostnader i samband med fortbildning, deltagande i vetenskaplig sammankomst (kongress, symposium, workshop och liknande, där redan accepterat bidrag prioriteras), studieresor/studiebesök i samband med forsknings- och utvecklingsarbete samt kostnader i samband med forskning och utvecklingsarbete inom fysioterapins område. Stipendium kan också tilldelas enskilda forskarstuderanden och forskare.

Alla stipendier är skattefria och utdelas direkt till mottagaren. Snittbeloppet som utdelas ligger runt 5000 kronor per person.

Ansökan sker i två steg, dels fyller du i formuläret via länken ovan dels behöver du posta några underlag till oss. Mer information kommer i bekfräftelsemailet när du fyllt i formuläret. 

FYS-Fonden, Fria Yrkesutövares Fond

Rätt att söka stipendium har varje legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som är verksam och registrerad som fri yrkesutövare/företagare samt är medlem i Fysioterapeuterna Service AB.

Ur Fria Yrkesutövares Stödfond (FYS-fonden) är medlen avsedda att utgå som hjälp, dels vid sjukdom, oförmåga till arbete eller vid andra enstaka fall där verkligt behov föreligger. Du kan också ansöka för kostnader i samband med fortbildning, deltagande i vetenskaplig sammankomst (kongress, symposium, workshop och liknande, där redan accepterat bidrag prioriteras), studieresor/studiebesök i samband med forsknings- och utvecklingsarbete samt kostnader i samband med forskning och utvecklingsarbete inom fysioterapins område. Stipendium kan också tilldelas enskilda forskarstuderanden och forskare. 

Alla stipendier är skattefria och utdelas direkt till mottagaren. Snittbeloppet som utdelas ligger runt 5000 kronor per person.

Ansökan sker i två steg, dels fyller du i formuläret via länken och dels behöver du posta några underlag till oss. Mer information kommer i bekfräftelsemailet när du fyllt i formuläret. 

Länkar