Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder handlar om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Detta förutsätter såväl ämneskunskaper om respektive levandsvana som kompetens för att använda olika samtalsmetoder för att stödja beteendeförändring.

Alkohol

Alkohol är den tredje största riskfaktorn för död och funktionshinder i Europa. Alkoholkonsumtion...

Rökning

Rökningen är den främsta enskilda dödsorsaken. Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat...

Matvanor

Den mat vi äter har betydelse för hur vi mår och för vår hälsa. Utifrån Socialstyrelsens kostinde...

Fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet tillsammans med stillasittande har kommit att bli det största...