Nationella riktlinjer – Fysioterapeuterna

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.