Alkohol

Alkohol är den tredje största riskfaktorn för död och funktionshinder i Europa. Alkoholkonsumtionen har ökat de senaste tio åren och européer dricker dubbelt så mycket alkohol jämfört med det globala genomsnittet. Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal till patienter som har ett skadligt bruk av alkohol. För att kunna ge rådgivande samtal ställs krav på kunskap och medvetenhet om riskbruk.