Fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet tillsammans med stillasittande har kommit att bli det största folkhälsoproblemet under 2000-talet. Tillräcklig fysisk aktivitet har grundläggande betydelse för att förbättra hälsa och livskvalitet. Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller stegräknare samt med särskild uppföljning till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet.