Rökning

Rökningen är den främsta enskilda dödsorsaken. Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter som röker dagligen.