Publicerat

Fysioterapi om levnadsvaneprojektet

I tre artiklar i förbundets tidnings Fysioterapi (nr 3/2014) beskrivs Socialstyrelsens Levnadsvaneprojekt. Första artikeln ger en bakgrund och berättar om syftet med projektet samt vilka medel de olika vårdprofessionerna har fått sig tilldelat. Den andra är en intervju med Raija Lenné, projektledare för Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt. Den tredje beskriver hur det hälsofrämjande arbetet blivit en del av vardagen för de sjukgymnaster som fått inspiration och utbildning via projektet.

Skribent:

Helene Götberg

Illustrationer:

Helena Halvarsson

Läs de tre artiklarna

WCPT Congress 2015