Hälsosamma levnadsvanor: Utbildningsmaterial för vårdens professioner

Materialet på denna webbsida innehåller bland annat en film på svenska (14 min), en filmad intervju i samband med Medicinska Riksstämman 2012 på engelska (8 min) samt en bifogad svensk tidningsartikel.

Health Promotion Practice:
A Common Clinical Competency Across Health Professions


Professor Elizabeth Dean, Department of Physical Therapy, Faculty of Medicine
University of British Columbia, Canada

Trots växande kunskaper om de positiva effekterna av hälsosamma levnadsvanor kvarstår livsstilsrelaterad ohälsa som högt blodtryck, stroke, typ 2 diabetes, cancer och hjärt-kärlsjuklighet. För att uppmärksamma denna diskrepens, diskuterar professor Elizabeth Dean behovet av att förändra attityder hos såväl vårdens professioner och studenter som allmänhet och hälso- och sjukvårdspolitiker. Hennes radikala lösning går ut på att “health promotion practice” är den grundläggande intervention som kan både förebygga, återställa och hantera sjukdomstillstånd som hör ihop med våra levnadsvanor.

Material från Socialstyrelsen

Broschyrer från HFS

Fysioterapi 2015

Webbsändning från 22 oktober 2015: Fysioterapeuten samtalar om levnadsvanor