Mätmetoder – Fysioterapeuterna

Mätmetoder

Databasen för fysioterapeutiska mätmetoder har avvecklats.

Mätmetoder

Databasen för fysioterapeutiska mätmetoder har avvecklats.

Beslutet att avveckla beror på att tekniken bakom databasen är daterad och gör det omöjligt för förbundet att efterleva dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid förbundsstyrelsens möte i januari 2022 fattades beslut om att avveckla databasen för mätmetoder. Avvecklingen har gjorts på grund av att databasen är byggd på gammal teknik som inte längre går att uppdatera. Det påverkar bland annat tillgång till dokument kopplade till mätmetoder men även förbundets möjligheter att efterfölja dataskyddsförordningen (GDPR). Ytterligare en anledning till beslutet är att det i dagsläget även går att hitta majoriteten av alla inlagda mätmetoder via olika sökmotorer.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, maila matmetoder@fysioterapeuterna.se