Mätmetoder – Fysioterapeuterna

Mätmetoder

Mätmetoder 2.0 är en databas med fysioterapeutiska mätmetoder.

Mätmetoder

 

Mätmetoder 2.0

Inloggning krävs

Detta är en medlemsförmån som kräver inloggning.

Studentinloggning

Databasen finns tillgänglig för samtliga fysioterapistudenter på grundutbildningen. Inloggningsuppgifter skickas ut från Fysioterapeuternas kansli. Klicka här för att logga in!

Användargenererat innehåll - en viktig funktion

Databasen har en funktion som innebär att medlemmar i Fysioterapeuterna kan uppdatera och lägga till mätmetoder och ny information i befintliga mätmetoder. För att säkerställa databasens kvalitet kommer alla förändringar att granskas och godkännas innan publicering.

Kontakt

Ansvarig för Mätmetoder 2.0 är Frida Eriksson. Har du synpunkter eller frågor när det gäller databasen? Maila matmetoder@fysioterapeuterna.se