Om professionen – Fysioterapeuterna

Om professionen

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när fysioterapeuter gör sin professionella bedömning.

Fakta om fysioterapi och fysioterapeuter

Fysioterapi – profession och vetenskap (uppdaterad 2019)

Fakta om fysioterapeuter

Kort fakta om fysioterapeut

Evidensbaserat arbetssätt i fysioterapi

Fysioterapeut och sjukgymnast är samma sak

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, och den titel som användas på yrket i första hand.

Externa länkar


Förbundets internationella arbete

Internationell samverkan och erfarenhetsutbyte bidrar till professionens utveckling. Genom att...

Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnast sedan 2014

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämni...