Om professionen – Fysioterapeuterna

Om professionen

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när fysioterapeuter gör sin professionella bedömning.

Förbundets internationella arbete

Internationell samverkan och erfarenhetsutbyte bidrar till professionens utveckling. Genom att...

Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnast sedan 2014

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämni...