Fysioterapeut – ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. – Fysioterapeuterna

Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnast sedan 2014

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Hur blir jag fysioterapeut?

Alla nyutexaminerade som ansöker om legitimation får efter den 1 januari 2014 benämningen legitimerad fysioterapeut.

Du som är legitimerad sjukgymnast och vill behålla din legitimation och titel behöver inte göra någonting. Titeln sjukgymnast finns kvar och förblir skyddad yrkestitel så länge det finns verksamma sjukgymnaster som väljer att behålla titeln sjukgymnast.

Om du är legitimerad sjukgymnast och vill bli fysioterapeut kan du ansöka om det hos Socialstyrelsen för att få ny legitimation som fysioterapeut. Det gäller både dig som är utbildade i Sverige, EU och annat land. Du ansöker om legitimation genom att skicka in Socialstyrelsens ansökningsblankett och ditt personbevis. Du ska också betala ansökningsavgiften, enligt Socialstyrelsen.

Fakta om yrkestiteln Fysioterapeut

  • Fysioterapeut är ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår sedan 1 januari 2014 och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.
  • Fysioterapeut titel har skyddats i patientsäkerhetslagen.
  • Sjukgymnastexamen har bytt namn till fysioterapeutexamen.
  • Titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge som det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast.
  • Den 2 oktober 2020  fanns det 8.678 personer som har legitimation med yrkestiteln fysioterapeut. Av dessa har 4.464 bytt titel och tidigare haft legitimation som sjukgymnast. Det visar statistik från Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp).
  • Enligt Nationella planeringsstöd 2020 (från Socialstyrelsen) var antalet sysselsatta fysioterapeuter och sjukgymnaster 16.894 år 2017, varav 13.611 var sysselsatta inom hälso- och sjukvård.