Fysioterapeut – nytt namn på yrket sjukgymnast sedan 2014

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Viktiga länkar

Fakta om nya yrkestiteln

  • Fysioterapeut är ny benämning på sjukgymnasternas yrkeskår och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.
  • Fysioterapeut titel har skyddats i patientsäkerhetslagen.
  • Sjukgymnastexamen har bytt namn till fysioterapeutexamen.
  • Alla nyutexaminerade som ansöker om legitimation får efter den 1 januari 2014 benämningen legitimerad fysioterapeut.
  • Titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge som det finns sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast.
  • Den 1 januari 2019 fanns det 7 030 personer som har legitimation med yrkestiteln fysioterapeut. Av dessa har 3 959 bytt titel och tidigare haft legitimation som sjukgymnast. Enligt Socialstyrelsen finns det totalt 15 592 legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster.