Internationellt – Fysioterapeuterna

Förbundets internationella arbete

Internationell samverkan och erfarenhetsutbyte bidrar till professionens utveckling. Genom att samlas och diskutera frågor kring hälso- och sjukvårdspolitik, utbildning, förbättringsarbete och forskning kan vi stärka varandra.

Fysioterapeuterna är aktiv medlem i World Physiotherapy (tidigare World Confederation for Physical Therapy, WCPT) och deltar i det regionala arbetet som bedrivs av World Physiotherapy - Europe Region. 

The World Physiotherapy Congress 2021

Som ett led i det internationella arbetet anordnar världsorganisationen vart annat år en vetenskaplig världskongress. The World Physiotherapy Congress 2021 kommer på grund av Coronapandemin att hållas digital.

WCPT Congress 2019

Senaste världskongress, WCPT Congress, hölls i Genève, Schweiz den 10-13 maj 2019. General Meeting, som är den politiska delen, hölls 8-10 maj 2019.

WCPT Congress 2017

2017 hölls världskongressen i Kapstaden den 2-4 juli.

Nordiskt gemensamt statement om elevhälsan på världskongressen 2017

Fysioterapeuternas gemensamma monter med de övriga nordiska förbunden uppmärksammades stort bland deltagarna. Här presenterades ett gemensamt nordiskt uttalande om fysioterapeuters roll inom elevhälsan.

Nordiskt uttalande om fysioterapeuters roll i elevhälsan

Länkar