Förbundets internationella arbete

Internationell samverkan och erfarenhetsutbyte bidrar till professionens utveckling. Genom att samlas och diskutera frågor kring hälso- och sjukvårdspolitik, utbildning, förbättringsarbete och forskning kan vi stärka varandra.

WCPT Congress 2021

WCPT Congress 2021 kommer att hållas i Dubai. För värdskapet står the Emirates Physiotherapy Society.

WCPT Congress 2019

Som ett led i det internationella arbetet anordnar WCPT vart annat år en vetenskaplig världskongress. Senaste världskongress, WCPT Congress, hölls i Genève, Schweiz den 10-13 maj 2019. General Meeting, som är den politiska delen, hölls 8-10 maj 2019.

Fyra svenska huvudtalare på världskongressen i Genève

2018-05-17 11:44

Forskning, WCPT Congress 2019

Fyra svenska fysioterapeuter kommer att medverka på de fokus-symposium som hålls under...

Häger ordförande i programrådet för WCPT Congress 2019

2017-11-08 09:22

WCPT Congress 2019

Professor Charlotte Häger vid Umeå universitet har blivit vald till ordförande i det vetenskaplig...

WCPT Congress 2017

Senaste världskongressen hölls i Kapstaden den 2-4 juli 2017.

Nordiskt gemensamt statement om elevhälsan på världskongressen

Fysioterapeuternas gemensamma monter med de övriga nordiska förbunden uppmärksammades stort bland deltagarna. Här presenterades ett gemensamt nordiskt uttalande om fysioterapeuters roll inom elevhälsan.

Nordiskt uttalande om fysioterapeuters roll i elevhälsan 

Länkar

WCPT:s twitterflöde