Facebook nätverk och andra nätverk – Fysioterapeuterna

Facebook nätverk och andra nätverk

Det finns flera nätverk för fysioterapeuter både via facebook och maillistor

Elevhälsa

Är du intresserad av elevhälsa? Då kan du gå med i Fysioterapeuternas nätverk för elevhälsa och diskutera med andra intresserade fysioterapeuter (sjukgymnaster) på vår Facebook-grupp.

Ergonomi

Är du intresserad av ergonomi?

Global Hälsa

Är du intresserad av internationellt arbete och globala hälsofrågor?

Thoraxkirurgi

En plattform för diskussioner kring fysioterapi inom thoraxkirurgi.

Framtidsgruppen

Ett forum för diskussion av professionsfrågor

Demensnätverket

Demensnätverket är ett mailnätverk som funnits i ca 10 år och som är öppet för fysioterapeuter/sjukgymnaster med intresse för demensfrågor.