Fysionord – Fysioterapeuterna

Fysionord

Yrkesdebatt-nätverk-frågor-svar. Det är mailinglistan Fysionord i ett nötskal. Alla som är intresserade av fysioterapeutens mångfacetterade arbetsområden kan bli medlemmar i Fysionord

Anslut/avanmäl dig till Fysionord!

Huvudpoängen med en e-postlista är att alla som är registrerade får del av alla frågor - svar i olika diskussioner. Fysionord ger utomordentliga möjligheter att knyta kontakter; personliga såväl som professionella.

De ämnen som kan tas upp är i princip oändliga - men bör förstås ha anknytning till området. Det är gratis för den enskilde och det går att när som helst att lämna listan med ett enkelt meddelande via e-post.

Regler för medlemskapet i Fysionord

Listan är helt ocensurerad. Om det behövs, på grund av att den missbrukas av t ex utomstående hackers, eller av andra skäl, t ex att det förekommer anonyma personangrepp, finns möjligheter att censurera listan. Så det är viktigt att ha god nätetikett och att följa nedanstående regler.

Angrepp på enskilda personers göranden och låtanden ska vara sakliga och får på inga villkor förfalla till förtal. Anonyma personangrepp, t ex via hotmailadresser, är direkt förbjudna. Juridiskt sett är varje skribent personligen ansvarig för det han/hon skriver och kan följaktligen ställas till ansvar inför domstol för t ex förtal.

Även övrig kritik t ex mot institutioner och respektive lands nationella förbund ska hålla en saklig ton.

Reklam och erbjudanden av olika tjänster, produkter och kursutbud, privata såväl som offentliga är förbjudna.

Observera att kommersiell marknadsföring av produkter och tjänster inte är tillåten. Inte heller platsannonser får förekomma. För annonsering kontakta tidningen Fysioterapis annonssäljare.

Ägaren av listan, Fysioterapeuterna, förbehåller sig rätten att omedelbart avstänga den listmedlem som bryter mot ovanstående eller i övrigt bryter mot god nätetikett.

Några tips för att underlätta diskussionen

Skriv kort och kärnfullt. Försök att göra inlägg som har allmänt intresse för fysioterapeuter - tänk på att de inlägg du skriver når alla medlemmarna på listan.