MAR-nätverket – Fysioterapeuterna

MAR: Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Arbetet som MAR innebär att vara omvärldsspanare, vara drivande i utvecklingsfrågor för rehabilitering ur ett patientsäkert och evidensbaserat perspektiv.

MAR står för Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering och finns i kommunal verksamhet. Kommunerna tog över hälso- och sjukvårdsansvaret i särskilda boendeformer vid ÄDEL-reformens införande 1992 och då beslutades att varje kommun skulle ha en MAS = Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska.

Samtidigt beslutades också att en arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast) kan fullgöra uppgiften som medicinskt ansvarig om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattade rehabilitering. I dagsläget finns drygt 60 sådana tjänster i kommunerna runt om i Sverige.

Nätverk

Det finns ett nationellt MAR-nätverk som de flesta av Sveriges MAR:ar ingår i. Nätverket träffas cirka en gång per år för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och passar på att kombinera dagen med en utbildnings/fortbildningsdag.

MAR-nätverkets samordnare:
Marie Kemi
marie.kemi@aldrevardomsorg.goteborg.se

Läs även: