Kliniska riktlinjer – Fysioterapeuterna

Kliniska riktlinjer för fysioterapi

Förbundet har ett program för kliniska riktlinjer som innebär koordinering av insatser som pågår i landet och ett visst metodstöd. En handbok för framtagande av kliniska riktlinjer finns också att tillgå som medlem.

Habilitering

Gångförmåga vid cerebral pares

Ryggmärgsbråck samt MMCUP:s fysioterapeutformulär (vuxna), MMCUP:s fysioterapeutformulär (ungdom, 16- 18 år) och MMCUP:s fysioterapeutformulär (barn, 0- 15 år)

Ledrörlighet för barn/unga/vuxna

Kirurgi och intensivvård

Non invasiv ventilation - riktlinjer för fysioterapeutisk behandling efter extubering (uppdaterat oktober 2020)

 Respiration i samband med buk- och thoraxkirurgi (uppdaterat 2019) samt tillhörande tabell (uppdaterat 2019)

Träning inför buk- och thoraxkirurgi

Tidig mobilisering inom intensivvården samt tabell

Njurtransplantation, se nedan

Medicin

Kronisk njursjukdom samt njurtransplantation samt tabell

Neurologi

Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

Kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

Skuldersmärta  prevention och behandling hos aktiva rullstolsbrukare

Bedömningsmatris skuldersmärta hos aktiva rullstolsbrukare

Obstetrik och gynekologi

Graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta samt tillhörande tabell

Obstetrisk analsfinkterruptur samt bilaga: Bristolskalan

Ortopedi

Lumbal diskbråcksoperation


Förbundets handbok för kliniska riktlinjer

Handboken finns tillgänglig för alla medlemmar och avser främst nationella riktlinjer men kan även vara ett stöd när lokala riktlinjer arbetas fram.

Du behöver logga in för att länkarna till handboken ska visas

Nyheter om kliniska riktlinjer

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nya riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

2018-02-14 13:51

Kliniska riktlinjer

Nya och uppdaterade riktlinjer

2015-10-13 12:51

Kliniska riktlinjer

Externa länkar

Socialstyrelsen har utarbetat flera nationella riktlinjer som ger vägledning om vilka behandlingar och metoder olika verksamheter i vården bör satsa resurser på.

Guidlines International Network (GIN) är ett globalt nätverk som startades 2002. GIN riktar sig framförallt till dig som är intresserad av att utveckla och implementera riktlinjer.

Vårdprogram i Sverige (ViS) samlar vårdprogram och riktlinjer som framtagits av bl.a. landsting, sjukhus eller specialistföreningar