Fysioterapeuternas specialistordning

Här finns all information för dig som vill bli specialist enligt Fysioterapeuternas specialistordning.

Kalendarium
dec
10

10 december 2019, 14:00 – 15:30

Specialisthandledning steg 1 - introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Rosmarinen på SU/Mölndal

Fysioterapeuterna, Specialistordning

feb
03

03 februari 2020, 15:00 – 17:00

Specialisthandledning steg 1 - introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Fysioterapeuternas konferenslokal, Vasagatan 48, Stockholm

Fysioterapeuterna, Specialistordning

AKTUELLT


Nya mallar för specialistansökan med dispens från handledning

Nu finns det ansökningsmallar för varje enskild specialistområde för specialistansökan med dispens från handledning i dokumentbanken.

I mallarna finns instruktioner gällande dispensansökans ingående delar. 


Revidering av Specialistordningen

På sidan Revidering av Specialistordningen kan du ta del av det pågående revideringsarbetet.


Specialistutbildningstjänster i Region Sörmland

I Fysioterapi nr 8 (sid 6) går det att läsa om Region Sörmland som inrättat specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter. I dokumentet nedan kan ni läsa mer kring bakgrunden till beslut och projekt.

Bakgrund till beslutet och projektet kring specialisttjänster i Sörmland


Viktig information gällande listan Godkända specialister

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (dataskyddsförordningen) i kraft. Detta har medfört att förbundet behövt ta bort listan över godkända specialister och möjliga handledare.

För dig som söker handledare, kontakta specialist@fysioterapeuterna.se 


Viktig info inför höstens ansökningstillfälle, 1 september 2018:

förändrad hantering av ansökningshandlingar

Från och med höstens ansökningstillfälle, 1 september 2018, skickas ska alla typer av specialistansökningar inom ramen för specialistordningen, in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se.

Alla typer av specialistansökningar innebär:

  • Ansökan om handledare
  • Ansökan om studieplan
  • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
  • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
  • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Till denna e-postadress, specialistansokan@fysioterapeuterna.se skickas endast din kompletta ansökan inför ansökningstillfället.

Läs mer under Om Specialistordningen, via fliken Ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar.

Vid frågor, vägledning och stöd kring din ansökan:

Kontaktar du oss handläggare via specialist@fysioterapeuterna.se eller på telefon 08-567 061 00.


Upplever du problem med den utfallande texten?

Om du har problem med de nya sidorna och inte kan klicka på den utfallande texten så uppdatera er webbläsare genom att trycka på F5. Upplever du andra problem så hör av dig till vår e-post:specialist@fysioterapeuterna.se


Senast uppdaterad: 2019-05-22

Specialistkommittén

Specialistkommittén består av fem ledamöter som nominerats av sektionerna och därefter utsedda av...

Dokumentbank Specialistordningen

Här finner du alla dokument och mallar du behöver i din väg till att bli specialist enligt...

Kontakt Specialistordningen

Har du frågor gällande Specialistordningen eller önskar du komma i kontakt med Specialistordninge...
Kalendarium
dec
10

10 december 2019, 14:00 – 15:30

Specialisthandledning steg 1 - introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Rosmarinen på SU/Mölndal

Fysioterapeuterna, Specialistordning

feb
03

03 februari 2020, 15:00 – 17:00

Specialisthandledning steg 1 - introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Fysioterapeuternas konferenslokal, Vasagatan 48, Stockholm

Fysioterapeuterna, Specialistordning