Välkommen till Fysioterapeuternas sidor om Specialistordningen

Här finns all information för dig som vill bli specialist enligt förbundets specialistordning.

AKTUELLT


Revidering av Specialistordningen

På sidan Revidering av Specialistordningen kan du ta del av det pågående revideringsarbetet. Läs även gärna Tidningen Fysioterapis artikel (2018-05-22) om det pågående revideringsarbetet där Charlotte Chruzander, projektledare och ansvarig för revideringen, intervjuats: http://fysioterapi.se/specialistordningen-fysioterapeuter-ska-revideras/


Viktig information gällande listan Godkända specialister

Den 25 maj 2018 träder GDPR (dataskyddsförordningen) i kraft. Detta medför att vi behöver ta bort listan över godkända specialister och möjliga handledare. 

För dig som söker handledare, kontakta specialist@fysioterapeuterna.se 


Viktig info inför höstens ansökningstillfälle, 1 september 2018:

förändrad hantering av ansökningshandlingar

Från och med höstens ansökningstillfälle, 1 september 2018, skickas ska alla typer av specialistansökningar inom ramen för specialistordningen, in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se.

Alla typer av specialistansökningar innebär:

  • Ansökan om handledare
  • Ansökan om studieplan
  • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
  • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
  • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Till denna e-postadress, specialistansokan@fysioterapeuterna.se skickas endast din kompletta ansökan inför ansökningstillfället.

Läs mer under Om Specialistordningen, via fliken Ansökningstillfällen, ansökningshantering och ansökningshandlingar.

Vid frågor, vägledning och stöd kring din ansökan:

Kontaktar du oss handläggare via specialist@fysioterapeuterna.se eller på telefon 08-567 061 00.


Specialistutbildningstjänster i Landstinget Sörmland

I Fysioterapi nr 8, sida 6, går det att läsa att Landstinget Sörmland inrättar specialistutbildingstjänster för fysioterapeuter. I dokumentet nedan kan ni läsa mer kring bakgrunden till beslut och projekt.

Specialistutbildningstjänster och pilotprojekt i Sörmland


Upplever du problem med den utfallande texten?

Om du har problem med de nya sidorna och inte kan klicka på den utfallande texten så uppdatera er webbläsare genom att trycka på F5. Upplever du andra problem så hör av dig till vår e-post:specialist@fysioterapeuterna.se


Senast uppdaterad: 2018-05-22