Din studieplansperiod

Du ska på försättsbladet till din studieplan (som finns i studieplansmallen) ange din studieplansperiod. Fysioterapeuternas specialistordning fungerar som andra utbildningar, det vill säga att den börjar när du blir antagen. Det vill säga när din studieplan godkänns av specialistkommittén. 

Det är Specialistkommittén som godkänner din studieplan och som fastställer din studieplansperiod i samband med att din studieplan blir godkänd. 

Då Specialistutbildningen fungerar som andra utbildningar kan inte en studieplan bakåtdateras. Det tidigaste startdatumet du kan ange för din studieplan är sista ansökningsdag XX0201 eller XX0901, alternativt ett datum efter sista ansökningsdag och sedan tre år framåt.

Notera att dina kliniska handledningstillfällen (Del III) ska planeras in under din angivna studieplansperiod, mellan angivet startdatum till angivet slutdatum.