Aktuellt och kalendarium – Fysioterapeuterna

Aktuellt och kalendarium

Här hittar du aktuell information, samt kommande kurser och utbildningar gällande Fysioterapeuternas specialistordning.

Utbildning i specialisthandledning - anmälan är öppen

2021-06-17 14:12

Specialistordning

Fysioterapeuterna fortsätter med utveckling av handledarstöd. Både till dig som specialisthandled...

Beslut om moderniserad specialistordning

2021-06-03 09:41

Påverkansarbete, Utbildning, Specialistordning

Förbundsstyrelsen har beslutat om en moderniserad specialistordning från 1 januari 2022, för dig...

Kalendarium - specialistordningen

okt
28

28 oktober 2021

Utbildning i specialisthandledning - omgång 2

Zoom

Utbildning, Specialistordning


Flera alternativ för vetenskaplig presentation

Det rådande läget med Covid-19 medför att majoriteten av alla planerade fysiska kongresser och konferenser i Sverige och utomlands har senarelagts eller ställts in under 2020 och 2021. Med anledning av detta kommer specialistkommittén att godkänna flera alternativ för vetenskaplig presentation:

 1. Presentation i vetenskapligt sammanhang via poster, kort föredrag vid konferens eller kongress eller fått vetenskaplig artikel publicerad under 2020 och 2021. För detta alternativ ska du bifoga kopia på besked att abstract accepterats för presentation och kopia på intyg avseende genomförd presentation utfärdat av arrangören för mötestillfället till din ansökan. Som det står enligt försättsblad för Specialistansökan.
 2. Om du redan har fått ditt abstract accepterat till en konferens under 2020 och 2021 som nu blivit inställd, så kommer även detta att räknas. För detta alternativ ska du bifoga kopia på besked att ditt abstract accepterats till din ansökan samt abstract för presentation och framtagen poster.
 3. Som ett tredje alternativ till vetenskaplig presentation kan du genomföra en digital eller fysisk föreläsning, kort föredrag eller postersession vid digital konferens eller kongress, vid arbetsplatsen eller annat lämpligt forum. För detta alternativ ska du bifoga ett intyg på genomförd presentation av din arbetsgivare eller motsvarande samt abstract för presentation och eventuell poster.

Om du har frågor eller behöver stämma av något i frågan, maila specialist@fysioterapeuterna.se.

Tillfälliga lösningar för genomförande av auskultationer

Vi är medvetna om att planerade auskultationer inom ramen för specialistutbildningen inte kan komma att genomföras enligt plan då de kan bli inställda eller uppskjutna i och med rådande situation med Covid-19. 

Utifrån detta så kommer här några tips på hur du som sökande kan tänka, oavsett om du har en godkänd studieplan, har en pågående komplettering (av specialistansökan eller dispensansökan) eller planerar att ansöka om specialistkompetens.

För dig med en pågående studieplan som har en studieplansperiod som sträcker sig förbi 2021 och inte ska ansöka om specialistkompetens under 2021

Utifrån rådande läge, rekommenderar vi dig: 

 • att se över om du kan planera om dina kliniska aktiviteter (exempelvis auskultationer, randning) i din studieplan och genomföra dessa längre fram i din studieperiod. 

 • om möjligt att istället genomföra planerad teoretisk fördjupning(exempelvis litteraturfördjupning med läslogg, webbutbildning andra kurser) under 2021 och senarelägga planerade kliniska aktiviteter. 

 • för dig som behöver genomföra kliniska aktiviteter till exempel auskultationer under 2021, ta stöd av nedan vägledning.

För dig som planerar att skicka in din ansökan under 2021 

(specialistansökan, dispensansökan, komplettering):

Planerar du att skicka in din ansökan till 1 februari eller 1 september 2021, alternativt har fått besked om komplettering av din ansökan, och har kliniska aktiviteter inbokade eller ska boka in auskultationer så rekommenderar vi att om möjligheten fortfarande finns genomföra dessa som planerat.  

Andra sätt att genomföra auskultationerna är att boka in en digital träff med den fysioterapeut/sjukgymnast som ni planerat att auskultera hos och ha en digital auskultation” istället för en fysisk auskultation. Det är då okej att auskultationen inte är en dag.

Däremot är det viktigt med förberedelsetid inför en digital auskultation, så att den ger dig relevant fördjupad kunskap du behöver kopplat till lärandemålet/lärandemålen.

Till exempel via teoretisk fördjupning inför auskultationen och/eller genom att stämma av med den du ska auskultera hos kring vad som kan vara relevant att läsa in sig på inför det digitala auskultationstillfället samt följa upp genomförd auskualtion via kliniskt handledningstillfälle för fördjupat kliniskt resonemang kring gjorda erfarenheter. Som sökande ska du fortfarande skriva en ”auskultationsreflektion” från detta tillfälle och ett auskultationsintyg ska utfärdas. 

Hör gärna av dig till Specialistordningens handläggare, specialist@fysioterapeuterna.seom du har ytterligare frågor eller behöver stöd och vägledning gällande detta.


Alla ansökningar skickas in per e-post

Alla ansökningar inom ramen för specialistordningen skicka in per e-post till specialistansokan@fysioterapeuterna.se.

Alla typer av specialistansökningar innebär:

 • Ansökan om handledare
 • Ansökan om studieplan
 • Ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning (fullföljd studieplan)
 • Ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
 • Kompletteringar av tidigare behandlade ansökningar

Till denna e-postadress, specialistansokan@fysioterapeuterna.se skickas endast din kompletta ansökan inför ansökningstillfället.

Läs mer under Vanliga frågor om specialistutbildningen och specialistansökningar, via flikenHur skickar jag in min ansökan?.

Vid frågor, vägledning och stöd kring din ansökan:

Kontaktar du oss handläggare via specialist@fysioterapeuterna.se eller på telefon 08-567 06 100


Specialistutbildningstjänster i Region Sörmland

Region Sörmland har inrättat specialistutbildningstjänster för fysioterapeuter. I dokumentet nedan kan ni läsa mer kring bakgrunden till beslut och projekt.

Bakgrund till beslutet och projektet kring specialisttjänster i Sörmland