Dokumentbank Specialistordningen 1993 - 2021 – Fysioterapeuterna

Dokumentbank Specialistordningen 1993 - 2021

Här finner du alla dokument och mallar du behöver i din väg till att bli specialist enligt förbundets Specialistordning.

Specialistordningen

Specialistordningen 2015 - 2021 (gröna boken)
Veterinärmedicin + Appendix 1
Specialistordningen 1993 - 2014 (gula boken) + Primärvård

Blankett vid ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning

Försättsblad ansökan om specialistkompetens

Exempelmallar

Exempel på läslogg
Mall för auskultationsintyg
Mall för auskultationsreflektion

 Om du har en pågående ansökan enligt Specialistordningen 1993 -2014 eller 2015 - 2021 och är i behov av de gamla ansökningsmallarna så kontakta specialist@fysioterapeuterna.se 


Uppdaterad senast: 2022-03-10