Dokumentbank Specialistordningen – Fysioterapeuterna

Dokumentbank Specialistordningen

Här finner du alla dokument och mallar du behöver i din väg till att bli specialist enligt förbundets Specialistordning.

Specialistordningen

Nuvarande specialistordningen
Veterinärmedicin + Appendix 1
Gamla Specialistordningen + Primärvård

Specialistutbildning

Ansökan om handledare

Ansökan handledare
Information till dig som är handledare
Information till dig som får handledning

Studieplansmallar för ansökan om studieplan

Vägledning och instruktion till studieplan
Ergonomi
Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Hjärt-kärlsjukdomar
Intensivvård
Mental hälsa
Neurologi
Obstetrik, gynekologi och urologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedisk manuell terapi
Pediatrik
Primär hälso- och sjukvård
Respiration
Reumatologi
Smärta och smärtrehabilitering
Veterinärmedicin
Äldres hälsa

Bilagor till ansökan handledare och studieplan

Sammanställning kurser, workshops mm
Sammanställning klinisk erfarenhet 

Blankett vid ansökan om specialistkompetens efter genomförd specialistutbildning

Försättsblad ansökan om specialistkompetens

Ansökan specialistkompetens med dispens från handledning

Försättsblad ansökan om specialistkompetens med dispens från handledning
Ergonomi
Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin
Hjärt-kärlsjukdomar
Intensivvård
Mental hälsa
Neurologi
Obstetrik, gynekologi och urologi
Onkologi
Ortopedi
Ortopedisk manuell terapi
Pediatrik
Primär hälso- och sjukvård
Respiration
Reumatologi
Smärta och smärtrehabilitering
Veterinärmedicin
Äldres hälsa

Sammanställning kurser, workshops mm (för dispensansökan)
Sammanställning klinisk erfarenhet (för dispensansökan)

Exempelmallar

Exempel på läslogg
Mall för auskultationsintyg
Mall för auskultationsreflektion

 

 


Uppdaterad senast: 2020-01-20