Stipendier

Legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster som är medlemmar i Fysioterapeuterna har rätt att söka stipendier ur Minnesfonden och ur Fria Yrkesutövares Stödfond (gäller endast företagare).

Sista ansökningsdag för 2019 års stipendier har passerat

Våra två stipendier delas ut en gång om året och sista ansökningsdag är alltid den 15 januari. Ansökan för 2019 har nu stängt. 

Ansökan sker i två steg

Första delen i ansökan sker via elektroniskt formulär men för att ansökan ska bli komplett måste en enkel kostnadskalkyl (max halv A4) samt projektplan/kursprogram/inbjudan eller annat underlag postas in till förbundet. Handlingarna ska vara kopierade i 3 exemplar och poststämplade senast den 16 januari. Mer information kommer när du skickat din ansökan.

Fysioterapeuternas stipendiekommitté granskar alla ansökningar. De föreslår en fördelning och förbundsstyrelsen tar sedan ett slutgiltigt beslut vid sitt styrelsemöte i slutet av mars 2019. Därefter sker utbetalning av fördelade medel. 

Några av våra 16 sektioner delar även ut stipendier - läs mer på respektive sektions hemsida.

Minnesfonden

Rätt att söka detta stipendium har varje legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som är medlem i Fysioterapeuterna.

Minnesfonden är bildad av medel skänkta för att hedra minnet av de bortgångna förbundsmedlemmarna, Ingeborg Eriksson (1883 - 1957) och Caroline Fellenius (1914 - 1960) och ändamål skall vara att främja forskning inom sjukgymnastikens område.

Ur Minnesfonden kan sökas för kostnader i samband med fortbildning, deltagande i vetenskaplig sammankomst (kongress, symposium, workshop och liknande) där redan accepterat bidrag prioriteras, studieresor/studiebesök i samband med forsknings- och utvecklingsarbete samt kostnader i samband med forskning och utvecklingsarbete inom sjukgymnastikens område. Stipendium kan också tilldelas enskilda forskarstuderanden och forskare.

Alla stipendier är skattefria och utdelas direkt till mottagaren. Snittsbeloppet som utdelas har legat runt 5 000 kronor per person.

 

FYS-Fonden, Fria Yrkesutövares Fond

Rätt att söka stipendium har varje legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som är verksam och registrerad som fri yrkesutövare/företagare samt är medlem i Fysioterapeuterna Service AB.

Ur Fria Yrkesutövares Stödfond (FYS-fonden) är medlen avsedda att utgå som hjälp, dels vid sjukdom, oförmåga till arbete eller vid andra enstaka fall där verkligt behov föreligger. Du kan också ansöka för kostnader i samband med fortbildning, deltagande i vetenskaplig sammankomst (kongress, symposium, workshop och liknande) där redan accepterat bidrag prioriteras, studieresor/studiebesök i samband med forsknings- och utvecklingsarbete samt kostnader i samband med forskning och utvecklingsarbete inom sjukgymnastikens område. Stipendium kan också tilldelas enskilda forskarstuderanden och forskare. 

Alla stipendier är skattefria och utdelas direkt till mottagaren. 

Länkar