Covid-19: Råd & stöd utifrån din professionsutövning

Här finns information och hjälp för dig i din professionsutövning som fysioterapeut i samband med coronaviruset och Covid-19.

Uppdaterad information 30 mars 2020 kl. 10.06

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan vara extra utsatt för coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Via länken nedan finns information om arbetsgivarens ansvar.

Hygienrekommendationer och skyddsutrustning för vårdpersonal vid Covid-19

Smittspridning av covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta. Basala hygienrutiner utgör grunden för den personliga skyddsutrustningen i all vårdkontakt. För vårdnära kontakt med misstänkt eller bekräftad covid-19 krävs särskild skyddsutrustning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för skyddsutrustning vad gäller hälso-och sjukvårdspersonal.

För dig inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har en sida om coronaviruset för personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Där finns information om bland annat vad Coronavirus är, basala hygienrutiner och e-utbildning om hur man hindrar smittspridning. 

För dig inom intensivvård

Om behovet av intensivvård skulle överstiga de resurser som finns har Socialstyrelsen tagit fram nationella principer för prioritering, som stöd för hälso- och sjukvården.


World Confederation for Physical Therapy (WCPT)

World Health Organization (WHO)

Fysioterapi vid Covid-19

Sektionen för Andning och cirkulation har tagit fram rekommendationer för fysioterapeutisk behandling vid Covid-19. Rekommendationerna bygger på den erfarenhet och kunskap som kliniker inom framförallt IVA i Umeå, Göteborg och Stockholm fått/har om Covi-19. Materialet skrevs i samband med ett telefonmöte den 19 mars.

Allmänna rekommendationer om andningsvård
Olséni L, Wollmer P red. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Studentlitteratur, 2011. Kapitel 5: Tekniker, strategier och utvärderingsinstrument.

E-utbildningar om Covid-19

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring Covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av Covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.