Överblick över olika system

Ta del av matrisen över fem olika system

Fysioterapeuterna har tagit fram en matris för att ge dig en överblick över vad som finns på marknaden. Nya system tas fram kontinuerligt och med det vill vi förtydliga att det kan finnas system som är lika bra som nedanstående system vi valt att granska.

Beskrivet är fristående system som har en plattform du kan använda dig av i ditt kliniska arbete. Det är främst system som överför information mellan dig som vårdgivare och patienten.

Det finns företag som tillhandahåller tekniska system och som också är vårdgivare dvs med anställda fysioterapeuter som fokuserar på att träffa och behandla patienterna digitalt. Via dem kan du som fysioterapeut kan använda dig av videosamtal, chatt och skriftliga meddelanden. Exempel på detta är MinDoktor, Kry, JointAcademy. De systemen kommer inte att beskrivas. All information är lämnad av respektive leverantör.

Matris över fem olika system (medlemsförmån - inloggning krävs)