Fysioterapi 2023 – Fysioterapeuterna

Fysioterapi 2023

Ung man som joggar i urban miljö.

Foto: Canva/montage.

Vår vetenskapliga konferens Fysioterapi 2023 äger rum i Göteborg 4-5 oktober. Temat för konferensen är hållbar utveckling. Var med och tyck till och sprid din kunskap om hur fysioterapi och Fysioterapeuterna kan bidra till en hållbar utveckling.

Över 1000 fysioterapeuter förväntas delta vid Fysioterapi 2023, vilket gör den till den största mötesplatsen för fysioterapeuter i Sverige. Två intensiva dagar fyllda av inspirerande föreläsare, ny kunskap och nya innovationer, engagerande debatter och möjligheter till nätverkande, gör Fysioterapi 2023 till en mötesplats du inte får missa. Temat för konferensen är Hållbar utveckling.

Kom och ta del av forskning i fysioterapins frontlinje, engagera dig i hälso- och sjukvårdens organisation och utveckling, Agenda 2030, diskutera utbildningsfrågor, nätverka och ta del av intressanta debatter. I anslutning till konferensen kommer det även finnas en utställning med goda möjligheter att nätverka med utställare.

Registrering av abstrakt är öppen 1 november - 15 februari. Deltagandet på konferensen sker i form av symposium, workshop, kort föredrag eller poster. Vi välkomnar alla vetenskapliga abstrakt inom fysioterapins kunskapsområde. Särskilt fokus denna gång är på hållbarhet ur olika aspekter. 

Varmt välkommen till Fysioterapi 2023, 4-5 oktober på Svenska Mässan i Göteborg

All information om konferensen publiceras på webbplatsen fysioterapi2023.se.