Journaler – Fysioterapeuterna

Journaler

Som fysioterapeut har du en skyldighet att föra journal vid åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar. Journalen ska vara personlig för varje patient och ska föras så snart som möjligt efter besöket.

Bara den som deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården får gå in och läsa journalen, man ska alltså inte gå in och läsa en journal bara för att man är nyfiken.

Om fullmakt för försäkringsbolag att ta del av patientjournaler

För att försäkringsbolag ska kunna bedöma en skada eller inför tecknandet av en ny försäkring behöver bolaget ofta ha tillgång till personernas patientjournaler. För att få tillgång till patientjournalen behöver försäkringsbolaget inhämta samtycke från den försäkrade att inhämta uppgifter om hälsotillstånd från journalerna. Ett sådant samtycke ska vara lämnat på en särskild handling, ofta kallad fullmakt. Samtycket är begränsat i tiden på så sätt att det gäller under regleringen av försäkringsfallet eller under prövningen av ansökan om försäkring, vilket ska framgå av handlingen där patienten lämnar sitt medgivande.

När du får en begäran av ett försäkringsbolag att ta del av patientjournaler ska du alltså kontrollera fullmakten så att samtycket gäller regleringen av ett aktuellt försäkringsfall eller om det är lämnat för prövning av en försäkringsansökan. Om det gått lång tid sedan fullmakten lämnades, ett år eller mer, kan det vara lämpligt att kontrollera att fullmakten fortfarande är aktuell. Är dessa krav inte uppfyllda rekommenderar vi dig att inte lämna ut journalen. Du bör då motivera varför du inte lämnar ut journalen till försäkringsbolaget så att det kan förtydliga sin begäran.

Patientjournaler

För att ta del av skrift om journaler måste du vara inloggad

Patientdatalagen