Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

"Fysisk aktivitet, muskelmassa och fysisk funktion hos äldre"

2023-09-15 11:35

"Daglig lågintensiv träning minskar risken för muskelförtvining hos äldre. Och det räcker att öka...

Sektionen för Äldres hälsa

Yoga kan minska risken för kognitiv sjukdom

2023-09-15 11:19

Enligt en studie från Jönköpings universitet kan yoga öka den kognitiva förmågan och minska riske...

Sektionen för Äldres hälsa

Aktivitetsstöd

2023-09-06 16:46

Kom ihåg att möjligheten finns att ansöka om aktivitetsstöd vid aktiviteter som ökar kunskapen ho...

Sektionen för Äldres hälsa

Stöd för att öka kunskapen kring fysisk aktivitet hos omvårdnadspersonal på särskilda boenden

2023-09-06 16:11

Äldres hälsa har tillsammans med projektledare Raija Lenne bidragit till att skapa material för a...

Sektionen för Äldres hälsa

Glad sommar!

2023-06-22 14:12

Vi i styrelsen för sektionen äldres hälsa vill önska er alla en glad midsommar och fortsatt härli...

Sektionen för Äldres hälsa

Tips på sida med mycket info om äldres hälsa ur flera perspektiv

2023-06-09 14:03

" Välkommen till AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa! Vi bedriver multidisciplinär forskning f...

Sektionen för Äldres hälsa

Hälsosamt åldrande

2023-06-07 08:54

I en avhandling från Luleå tekniska universitet av forskaren Albin Dahlin Almevall, belyser man...

Sektionen för Äldres hälsa

Fallprevention

2023-06-07 08:42

Arbetar du med fallprevention? Behov av lite stödmaterial eller kanske material inför kampanjvecka?

Sektionen för Äldres hälsa

Gångsvårigheter kopplat till kognitiva svårigheter

2023-05-12 08:30

"Patienter med neurodegenerativa sjukdomar går långsammare och ta kortare steg. Gångproblemen...

Sektionen för Äldres hälsa

Träning efter stroke

2023-05-12 08:18

En studie från Göteborgs universitet pekar på behovet att vara fysiskt aktiv även efter en stroke.

Sektionen för Äldres hälsa