Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Utbildningsdag och årsmöte!

2024-02-01 13:02

Nu är det snart dags!

Sektionen för Äldres hälsa

Hedersutmärkelse

2024-01-31 11:56

Kom ihåg att nominera en fysioterapeut du tycker har förtjänat detta!

Sektionen för Äldres hälsa

God fortsättning och en liten kom ihåg!

2024-01-03 13:23

Vi i styrelsen hoppas att alla fått njuta av lite ledighet och önskar alla en god fortsättning på...

Sektionen för Äldres hälsa

Förebyggande av frakturer

2023-11-27 08:10

"Kotkompressioner är mycket vanliga bland äldre, och risken att drabbas av nya frakturer är stor....

Sektionen för Äldres hälsa

Erfarenhetsutbyte på lunchen?

2023-10-13 11:24

En idé som uppkommit via våra kontaktombud är att kunna delge varandra erfarenheter från runt om ...

Sektionen för Äldres hälsa

Kan gånganalyser bidra till att diagnostisera och bedöma kognitiv sjukdom samt normaltryckshydrocefalus?

2023-10-13 11:00

Sektionen Äldres hälsa anordnade tillsammans med neurologisektionen ett utbildningsblock under...

Sektionen för Äldres hälsa

"Fysisk aktivitet, muskelmassa och fysisk funktion hos äldre"

2023-09-15 11:35

"Daglig lågintensiv träning minskar risken för muskelförtvining hos äldre. Och det räcker att öka...

Sektionen för Äldres hälsa

Yoga kan minska risken för kognitiv sjukdom

2023-09-15 11:19

Enligt en studie från Jönköpings universitet kan yoga öka den kognitiva förmågan och minska riske...

Sektionen för Äldres hälsa

Aktivitetsstöd

2023-09-06 16:46

Kom ihåg att möjligheten finns att ansöka om aktivitetsstöd vid aktiviteter som ökar kunskapen ho...

Sektionen för Äldres hälsa

Stöd för att öka kunskapen kring fysisk aktivitet hos omvårdnadspersonal på särskilda boenden

2023-09-06 16:11

Äldres hälsa har tillsammans med projektledare Raija Lenne bidragit till att skapa material för a...

Sektionen för Äldres hälsa