Nätverket för kognitiva sjukdomar – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas nätverk för kognitiva sjukdomar

Sedan drygt 15 år finns det ett nätverk för kognitiva sjukdomar för fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Om nätverket

Nätverket för kognitiva sjukdomar är ett nätverk som funnits i drygt 15 års tid. Nätverket är i första hand ett mailnätverk öppet för sjukgymnaster/fysioterapeuter med intresse för frågor om kognitiva sjukdomar. Nätverket bygger på ett aktivt deltagande och nätverkets medlemmar ansvarar gemensamt för kontakter och informationsutbyte sinsemellan. Ett nyhetsbrev skrivet av nätverkets administratör skickas ut till registrerade medlemmar fyra gånger/år (ungefär i mars, juni, september och december). Innehållet i nyhetsbreven kommer att variera och tips på innehåll tas gärna emot från er medlemmar!

Att bli medlem i nätverket

För att delta i nätverket för kognitiva sjukdomar krävs att man är sjukgymnast/fysioterapeut och att man skickar in en förfrågan om medlemskap till demensnatverket@hotmail.se. När du skickar en förfrågan om medlemskap så ange var du arbetar (arbetsplats, verksamhetsområde) och om du har något särskilt intresseområde samt någon specialistkunskap.

Administratören för nätverket uppdaterar kontinuerligt dess medlemsregister och känner du att dina uppgifter har förändrats så hör gärna av dig så uppdaterar vi din information! I de mailutskick som görs i nätverket kommer samtliga deltagares e-postadresser att vara synliga.

Administratör för nätverket är sjukgymnast Karin Nordell. Karin är även styrelsemedlem i sektionen för Äldres Hälsa samt ett av sektionens kontaktombud.