Huvuduppdrag – Fysioterapeuterna

Sektionens huvudsakliga uppdrag

Att vara ett forum och ett verktyg för att stödja yrkesutvecklingen och den kliniska utvecklingen för fysioterapeuter som verkar inom äldreområdet i samverkan med förbundet.

Verka för utveckling och spridning av kunskap, evidens och kliniska riktlinjer inom området äldres hälsa

  • Verka för att stärka den vetenskapliga orienteringen genom information om pågående forskning, utveckling, symposier, kongresser, utbildningar och aktuella och användbara länkar inom området äldres hälsa 
  • Verka för metodutveckling och forskning inom ämnena gerontologi och geriatrik
  • Verka för kvalificerad utbildning och fortbildning av legitimerade fysioterapeuter inom området äldres hälsa. Informera om pågående utredningar och lagarbeten inom området samt medverka genom remissvar direkt eller via kontaktombud ute i landet.

Läs om sektionens stadgar i följande pdf-fil: Stadgar Äldres Hälsa 2023.pdf

Nyhetsbrev till medlemmar

Sektionen för Äldres hälsa skickar ut elektroniska nyhetsbrev. Om du är medlem i sektionen, se till att din mailadress finns registrerad hos förbundet, så att du med säkerhet får ta del av de nyheter vi förmedlar!

Äldrefrågorna i blickfånget

Vi vill lyfta frågor som vikten av motion, fysisk träning och adekvat rehabilitering för friska äldre, äldre med olika sjukdomar, mycket sköra äldre samt äldre med kognitiv nedsättning.