Lokalt aktivitetsstöd – Fysioterapeuterna

Lokalt aktivitetsstöd

Sektionen vill arbeta för att stimulera och ekonomiskt stödja lokalt anordnade föreläsningar, utbildningsaktiviteter eller workshops i hela landet. Aktiviteterna ska i huvudsak rikta sig till Fysioterapeuterna-anslutna fysioterapeuter. Vid annonseringen och genomförandet av aktiviteten ska det klart framgå att medel beviljats från Fysioterapeuternas sektion för Äldres hälsa.

För att få ekonomiskt stöd från sektionen krävs en preliminär tids- och budgetplan. Maila till vår funktionsadress: aldreshalsa@fysioterapeuterna.se för att lämna in en ansökan eller om du har några frågor.

Redogörelse av lokalt aktivitetsstöd

  • I Blekinge förelästes det om sjukgymnastik inom palliativ vård, läs mer här!
  • Inspirerande kompetenshöjning för rehabiliteringspersonal i Uppsala kommun, läs mer här!
  • Hemsjukvården på Hisingen fick möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom andning
  • Falu kommunrehab fick stöd till kompetensutveckling