Beviljat aktivitetsstöd – Fysioterapeuterna

2023-09-06 16:32

Nätverksträff Lycksele

Sektionen har avsatta medel för att kunna bevilja aktivitetsstöd till aktiviteter som främjar äldres hälsa och bidrar till ökad kunskap för fysioterapeuter som arbetar med den. Nedan kommer ett exempel från Västerbotten:

"Här kommer lite kort info om Nätverksträff för kommunala fysioterapeuter i västerbotten på Tannergsskolan i Lycksele. Sofia Stridsman höll i trådarna för dagen och temat var kompetensutveckling för Fysioterapeuter i kommunal verksamhet.

Vi kunde konstatera att vi hunnit olika långt i detta arbete men att ingen kommun har någon utarbetad, genomtänkt plan för detta.

Vi fick inspiration via föreläsning från Tranemo kommun hur man arbetat/arbetar med denna fråga och dom har en kompetensutvecklingsplan för sina FT.

Charlotte Cruzander från förbundet som var med på plats hela dagen informerade om hur det ser ut på nationell nivå och glädjande är att fler och fler börjar förstå värdet av kompetensutveckling av all personal inte minst FT, då den är viktig om vi ska klara leva upp till att ge en god och nära vård.

Hon hjälpte även till att ge tips och råd och struktur i det arbete vi har eller ska påbörja.

För oss i västerbotten där det är långa avstånd och kan vara 10-tals mil till närmsta kommunala fysioterapeutkollega är detta väldigt värdeskapande. 

En trevlig och givande dag på alla sätt och vis, alltid lika roligt träffa nya och gamla kollegor! " 

Foto: Sandra Eklund