Träningsprogram – Fysioterapeuterna

Evidensbaserade träningsprogram

Här nedan presenteras träningsprogram som är utvärderade och där resultaten är publicerade i vetenskapliga artiklar

För Otago träningsprogram: Se ruta längre ned på sidan.

Nu har Socialstyrelsen gjort en träningsfilm med inslag av Otagoträning för att förebygga fallolyckor.

 På Kunskapsguiden finns samlad info om fallprevention och fallolyckor

Här kommer träningstips med anledning av Covid -19 från Anna Hertting, tidigare förbundsordförande i Fysioterapueterna

Träningsprogram från utbildningsdagen 24 mars 2017 "Yr i bollen - yrsel hos äldre person" Lena Kollén och Berit Bjerlemo
Egenbeh godartad lägesyrsel i hö mellersta båggång, Hem-Gufoni vä
Egenbeh godartad lägesyrsel i vä mellersta båggång, Hem_barbeque
Egenbeh godartad lägesyrsel i bakre båggång, Habitueringsträning
Egenbeh godartad Lägesyrsel i vänster mellersta bågång, Hem-Gufoni
Egenbeh godartad lägesyrsel i hö bakre båggång, Hem-Epley hö 
Egenbeh godartad lägesyrsel i hö bakre båggågn, Hem-Semont hö 
Egenbeh godartad lägesyrsel i vä bakre båggång, Hem-Epley vä 
Egenbeh godartad lägesyrsel i vä bakre båggång, Hem-Semont vä 

HIFE-programmet, som syftar till att förbättra balans och gång- och förflyttningsförmågan, utarbetades i samband med en studie som genomfördes på särskilda boenden i Umeå. Läs mer om HIFE-programmet här!

OTAGO-programmet, syftar till att minska risken för fall, utarbetades i samband med en studie i Nya Zeeland. Det består av ett hemträningsprogram med övningar för att förbättra balans och muskelstyrkan i nedre extremitet. Läs mer om OTAGO här!

Guidline for falls prevention
World Guidelines for Falls Prevention and Management for Older Adults: A Global Initiative | British Geriatrics Society (bgs.org.uk)

Information från våra grannländer

Sundhedsstyrelsen i Köpenhamn har tagit fram ett dokument gällande fysisk aktivitet och äldre med nyttig information och tips/råd, ladda ner dokument från Sundhetsstyrelsen här!

Norska folkhälsoinstitutet - Hälsodirektoratet
Konkreta råd om fysisk aktivitet, läs mer från Norska folkhälsoinstitutet här!


Träningsprogram Otago

Otago-manual-sverige

Otago-Swedish 

Känner du till träningsprogram som du inte hittar här? Ta gärna kontakt med styrelsen.