IPTOP – Fysioterapeuterna

IPTOP

IPTOP är en sub-grupp till World Physiotherapy (förut WCPT) för fysioterapeuter som arbetar med äldre personer. IPTOP grundades 2003 och har idag 21 medlemsländer. Sektionen för Äldres hälsa har varit medlem i IPTOP sedan 2014. Alla medlemmar i Sektionen för Äldres hälsa är även medlemmar i IPTOP.

IPTOPs vision är att möjliggöra för nationella organisationer och deras medlemmar att arbeta med äldre genom forskning, evidensbaserade behandlingsmetoder, klinisk specialisering och samverkan med andra yrkeskategorier och vårdgivare. IPTOP arbetar för att vara en internationell resurs för fysioterapeuter som arbetar med äldre personer genom:
Utbildning: Att tillhandahålla en plattform som kan främja samarbete över hela välden mellan fysioterapeuter som arbetar med äldre personer.
Klinisk tillämpning: Att främja och uppmuntra fysioterapi av god kvalité för äldre personer.
Kommunikation: Att öka kunskap genom kommunikation och erfarenhetsutbyte.
Forskning: Att uppmuntra vetenskaplig forskning och främja möjligheter för spridning av ny kunskap inom området.
Samarbete: Att assistera World Physiotherapys medlemsorganisationer i bildandet och utvecklingen av specialiserade grupper som arbetar med äldre personer.
Organisation: Att bibehålla en organisation med god kvalité.


Gå gärna in på IPTOPS hemsida och ta del av informationen där, t.ex. under ”Resources”. Under ”News” hittar man information om kommande utbildningar och möjlighet att ta del av olika Webinarier. IPTOP har även fonder som medlemmar kan ansöka om.