Tips för dig som arbetar inom äldrevård – Fysioterapeuterna

Tips för dig som arbetar inom äldrevård

Om du söker specifikt kunskapsstöd rekommenderas FYSS samt material i denna länk https://world.physio/sites/default/files/2020-07/PS-2019-Older-people.pdf

Om du arbetar i kommunal äldrevård och upplever behov av stöd för att förbättra rehabiliteringsverksamheten, kontakta den som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i din kommun. Om MAR inte finns i din kommun kontakta den som är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Om du söker stöd i din yrkesroll, eller vill stötta andra fysioterapeuter i deras utveckling, finns möjlighet att söka mentorsprogram via förbundet, se länk Fysioterapeuternas mentorprogram