Andning och cirkulation – Fysioterapeuterna

Välkommen till Sektionen för Andning och Cirkulation!

Arbetar du inom eller är intresserad av:

  • intensivvård
  • kardiologi
  • kirurgi
  • lungmedicin
  • njurmedicin
  • perifer kärlsjukdom
  • transplantation

Då är Sektionen för Andning och Cirkulation en sektion för Dig!

Vi är en bred sektion som inrymmer tre av Fysioterapeuternas totalt 17 specialistområden, Hjärtkärlsjukdomar, Intensivvård och Respiration.

Aktuellt

ICCrPT nyhetsbrev nr 10

2022-10-31 10:34

Sektionen för Andning och cirkulation

Triss i avhandlingar - Sonja, Andrea och Pernilla har disputerat!

2022-08-31 12:28

Sektionen för Andning och cirkulation

ICCrPT nyhetsbrev nr 9

2022-06-30 14:12

Sektionen för Andning och cirkulation

Kalendarium

nov
30

30 november 2022, 10:00 – 16:00

Nätverksträff för fysioterapeuter verksamma inom njurmedicin

Sektionen för Andning och cirkulation

nov
30

30 november 2022, 12:15 – 13:00

Lunchföreläsning online

Zoom

Sektionen för Andning och cirkulation

Bli medlem

Sektionsmedlemskap väljer/ändrar du på Min sida. I andra hand kan du kontakta medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se